Centrum Edukacji Technoparku Pomerania ZAPRASZA!

Zapraszamy do korzystania z zasobów platformy e-learningowej CE TP. Wszystkie widoczne kursy zamieszczone tutaj są bezpłatne, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Kursy są dostępne dla wszystkich - wystarczy założyć konto i zapisać się na wybrany kurs. Szczegóły dotyczące rejestracji i podstawy korzystania z platformy opisane są w dziale Pierwsze kroki.

Witamy w nowym Centrum Edukacji!
(dodano 10.01.2022 r.)

Witamy w Centrum Edukacji po upgradzie. Zaktualizowaliśmy skrypt strony do nowszej wersji Moodle'a, dlatego zmienił się wygląd serwisu. Przenieśliśmy wszystkie kursy oraz konta użytkowników i informacje o ich zapisach na kursy. Jednak inne informacje m.in. postępy w kursie, uzyskane oceny oraz wystawione zaświadczenia i certyfikaty zostały utracone. Dlatego użytkownicy, którzy nie ukończyli kursów, na które się zapisali przed wyłączeniem Centrum muszą rozpocząć naukę od początku. Także zaświadczenia i certyfikaty wystawione do tej pory nie są już dostępne do pobrania, choć są nadal aktualne i można się nimi posługiwać.

Jednocześnie zaktualizowaliśmy regulamin Centrum, który nosi teraz nazwę „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” oraz dodaliśmy „Politykę prywatności”. Każdy użytkownik po zalogowaniu musi zaakceptować oba dokumenty, jest to warunek konieczny dalszego korzystania z serwisu.

Zapraszamy do korzystania z Centrum i jego zasobów.

Szkolenia zakończone wystawieniem zaświadczenia lub certyfikatu

Prawie wszystkie szkolenia dostępne na naszej platformie kończą się wystawieniem zaświadczenia albo certyfikatu ukończenia. Jedynym wyjątkiem jest kurs Programowanie Aplikacji Internetowych - Zajęcia Praktyczne z kategorii Informatyka. Pełna lista szkoleń wraz z rodzajem wystawianego dokumentu (zaświadczenie albo certyfikat) znajduje się w menu głównym w zakładce Certyfikaty i zaświadczenia - FAQ. Warunki jakie trzeba spełnić, aby dostać zaświadczenie lub certyfikat wymienione są w każdym szkoleniu. Należy się z nimi uważnie zapoznać, gdyż niezastosowanie się do nich może uniemożliwić lub utrudnić otrzymanie ww. dokumentu.

UWAGA: Po kursie Programowanie Aplikacji Internetowych - Zajęcia Praktyczne nie przewidujemy możliwości otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu.

Blokada możliwości własnoręcznej zmiany imienia i nazwiska

Zablokowaliśmy możliwość własnoręcznej zmiany imienia i nazwiska w ustawieniach konta. Osoby, które chcą dokonać takich zmian prosimy o kontakt z administratorem. Należy wówczas podać adres e-mail użyty w ustawieniach konta, nowe dane oraz krótko powód zmiany (np. zmiana stanu cywilnego, literówka podczas wprowadzania danych itp.) Nowym użytkownikom zakładającym konta przypominamy o konieczności podawania prawdziwych danych oraz o ich sprawdzeniu pod kątem ewentualnych błędów.