Centrum Edukacji Technoparku Pomerania ZAPRASZA!

Zapraszamy do korzystania z zasobów platformy e-learningowej CE TP. Wszystkie widoczne kursy zamieszczone tutaj są bezpłatne, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Kursy są dostępne dla wszystkich - wystarczy założyć konto i zapisać się na wybrany kurs. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są w dziale Pierwsze kroki.

Czasowe wyłączenie Centrum Edukacji (dodano 26.11.2021 r.)

Dnia 13.12.2021 r. Centrum Edukacji zostanie tymczasowo wyłączone na kilka tygodni. Spowodowane to będzie upgradem platformy do nowszej wersji Moodle'a. Prosimy wszystkich użytkowników o zakończenie do dnia 12.12.2021 r. włącznie wszystkich kursów i pobranie wszystkich wygenerowanych zaświadczeń i certyfikatów. Prosimy też o nierozpoczynanie żadnych nowych kursów tuż przed tą datą.

Po upgradzie konta wszystkich użytkowników zostaną zachowane, jednak postępy w poszczególnych kursach będą utracone, co skutkowało będzie koniecznością rozpoczęcia kursu na nowo. Wystawione dotąd zaświadczenia i certyfikaty zachowają swoją ważność, jednak nie będą dostępne do pobrania z nowej wersji serwisu. Użytkownicy, którzy ukończą kurs po upgradzie platformy będą mogli pobrać zaświadczenie lub certyfikat z nowym, odświeżonym wyglądem. Zmieni się też wygląd i kolorystyka strony.

Do zobaczenia w nowej wersji platformy!

Blokada niektórych pól w profilu użytkownika (dodano 28.10.2021 r.)

W dniu 28.10.2021 r. zablokowaliśmy możliwość edycji niektórych pól w profilu użytkownika. Wyłączyliśmy następujące pola:

  • Zdjęcie użytkownika
  • Strona WWW
  • Numer ID
  • Instytucja
  • Wydział
  • Telefon
  • Tel. komórkowy
  • Adres
  • PESEL
  • Nazwa firmy lub instytucji

Ponadto w istniejących profilach użytkowników, którzy wprowadzili te dane usunęliśmy je. Działania te podyktowane były troską o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników.

Szkolenia zakończone wystawieniem zaświadczenia lub certyfikatu

Prawie wszystkie szkolenia dostępne na naszej platformie kończą się wystawieniem zaświadczenia albo certyfikatu ukończenia. Jedynym wyjątkiem jest kurs Programowanie Aplikacji Internetowych - Zajęcia Praktyczne z kategorii InformatykaPełna lista szkoleń wraz z rodzajem otrzymywanego dokumentu (zaświadczenie albo certyfikat) znajduje się w menu głównym w zakładce Certyfikaty i zaświadczenia - FAQWarunki jakie trzeba spełnić, aby dostać zaświadczenie lub certyfikat wymienione są w każdym szkoleniu. Należy się z nimi uważnie zapoznać, gdyż niezastosowanie się do nich może uniemożliwić lub utrudnić otrzymanie ww. dokumentu.

UWAGA: Po kursie Programowanie Aplikacji Internetowych - Zajęcia Praktyczne nie przewidujemy możliwości otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu.

Blokada możliwości własnoręcznej zmiany imienia i nazwiska

Zablokowaliśmy możliwość własnoręcznej zmiany imienia i nazwiska w ustawieniach konta. Osoby, które chcą dokonać takich zmian prosimy o kontakt z administratorem. Należy wówczas podać adres e-mail użyty w ustawieniach konta, nowe dane oraz krótko powód zmiany (np. zmiana stanu cywilnego, literówka podczas wprowadzania danych itp.) Nowym użytkownikom zakładającym konta przypominamy o konieczności podawania prawdziwych danych oraz o ich sprawdzeniu pod kątem ewentualnych błędów.

Skip course categories

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Today Monday, 29 November 29 30