Kurs obejmujący podstawy programowania aplikacji internetowych w oparciu o Javę i MySQL. Środowiskiem wykorzystywanym w kursie będzie NetBeans. Pakiet NetBeans Bundle w wersji Web & Java EE wykorzystany w kursie zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do tego aby zapoznać się z tajnikami programowania aplikacji internetowych w Javie.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jest to kurs obejmujący podstawy programowania aplikacji internetowych w oparciu o Javę i MySQL. Środowiskiem pracy jest pakiet NetBeans. Kurs zawiera materiały ze szkoleń zorganizowanych przez SPNT i jest uzupełnieniem kursu Programowanie Aplikacji Internetowych.

Kurs bezpłatny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W trakcie kursu uczestnik uzyska niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Zaprezentowane zostały rodzaje zagrożeń występujące podczas korzystania z komputera oraz metody ich wykrywania i ochrony przed nimi.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs pozycjonowania w Internecie powstał po to, aby nauczyć nas analizy, doboru oraz oceny konkurencyjności słów kluczowych, ma zapewnić skuteczną optymalizację strony, budowanie zaplecza do pozycjonowania stron jak i korzystanie z profesjonalnych narzędzi SEO.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs objaśnia nam istotę Internetu oraz jego możliwości. Między innymi opisuje przeglądarki internetowe, pocztę elektroniczną i programy służące do komunikacji. Wyjaśnione zostały zasady efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z kanałów RSS oraz protokołu FTP. Przedstawiono możliwości jakie niesie korzystanie z e-learningu oraz e-administracji. Ostatni rozdział opisuje zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Kurs rozpoczyna się od wyjaśnienia istoty społeczeństwa informacyjnego. W kolejnych działach zostały wymienione usługi elektroniczne w administracji wraz z przykładami. Nie zabrakło również aspektów prawnych mających swoje zastosowanie w e-administracji.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W kursie zostały opisane najpopularniejsze usługi występujące w Internecie. Przedstawiono zasady korzystania z przeglądarki internetowej oraz poruszania się po zasobach Internetu. Uczestnik nabędzie umiejętności zakładania konta pocztowego oraz wysyłania i odbierania poczty. Kurs kończy się rozdziałem wyjaśniającym jak bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs podaje najważniesze informacje dotyczące obróbki grafiki rastrowej oraz zawiera wprowadzenie do edycji plików wideo przy użyciu programu Pinnacle Studio.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Kurs przeznaczony dla tych użytkowników komputerów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w programowaniu. Zapoznamy cię w nim z podstawami języka ANSI „C”. Zapraszamy!

Autor: Sławomir Wernikowski

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Das Programmierer - ABC (PL)

Dieser Kurs ist für alle gedacht, die gerne programmieren möchten. Hier werden die Grundlagen der Computersprache „ANSI C” vermittelt. Hierzu laden wir herzlich ein!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego