Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego