Znak towarowy w gospodarce wolnorynkowej pełni bardzo ważną rolę. Przyciąga klientów, wyróżnia firmę, buduje jej wizerunek, przyczynia się do jej popularności. Dzięki odpowiedniej reklamie jest postrzegany jako odmienny od konkurencji.

Autor: Artur Gnat.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).