Przewodnik jak napisać dobry biznes plan - punkt wyjścia do przygotowania projektu działalności gospodarczej oraz po instytucjach wsparcia dla początkujących przedsiębiorców ze środowiska akademickiego.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Kurs omawia kompleksowo różne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczególny nacisk położony został na ukazanie wielorakich możliwości Internetu jako narzędzia współczesnego biznesmena. Opisano też szczegółowo, na co zwrócić uwagę przy pisaniu biznes planu, skąd pozyskać środki na rozpoczęcie działalności, jak zbadać rynek i jak przeprowadzić kampanię marketingową. Omówiono również dokładnie różne aspekty rachunkowości i księgowości, a także prawa pracy (wynagrodzenia, urlopy, ubezpieczenia).

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej realizowanej poprzez Internet współfinansowany jest przez Unię Europejską w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

Projekt "Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej realizowanej poprzez Internet" współfinansowany jest przez Unię Europejską w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"

Kurs ma za zadanie przedstawienie systemu Linux jako narzędzia, które mogłoby znaleźć zastosowanie w firmach. Skupia się na prezentacji istniejących technologii. Przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać zastosowania Linuksa w praktyce.

Autor: Piotr Płonka.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Linux in der Wirtschaft (PL)

Dieser Kurs hat zur Aufgabe das System Linux sowie die Werkzeuge vorzustellen, die in Firmen eingesetzt werden können. Er konzentriert sich auf die Präsentation vorhandener Technologien. Er ist für diejenigen Personen gedacht, die Linux in der Praxis kennenlernen möchten.