Course info

E-Administracja
(EA)

Kurs rozpoczyna się od wyjaśnienia istoty społeczeństwa informacyjnego. W kolejnych działach zostały wymienione usługi elektroniczne w administracji wraz z przykładami. Nie zabrakło również aspektów prawnych mających swoje zastosowanie w e-administracji.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego