Szkolenie Coaching, mentoring i intermentoring w ramach projektu Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pojęcia takie jak Usługi, model Usługowy, Katalog Usług od jakiegoś czasu dominują w świecie IT. Najpoważniejszą pozycją na rynku, która opisuje świat Usług jest biblioteka najlepszych praktyk zarządzania Usługami (Information Technology Infrastructure Library - ITIL). Kurs ten przedstawia zarys filozofii zarządzania Usługami w oparciu o najlepsze praktyki, a jego celem jest zapoznanie czytelnika z ogólną koncepcją oraz zachęcenie go do sięgnięcia po oryginalne dokumenty źródłowe. Omówiono fundamenty ITIL podając szczegółowe definicje najważniejszych pojęć, opisano cykl życia Usługi, przedstawiono przykładowe role pojawiające się w każdej organizacji Usługowej oraz sposób budowania takiej organizacji.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs oparty jest na najlepszych praktykach zarządzania projektami. Po przedstawieniu podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami oraz cyklu życia projektu i produktu omówiono inicjowanie projektu, plan zarządzania projektem, zarządzanie: zakresem projektu, jego czasem i kosztami, zarządzanie zespołem, jakością, ryzykiem, komunikacją, zamówieniami i dostawcami oraz integralnością projektu. Całość kończą uwagi na temat zamykania projektu.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego