Polityka prywatności


"Polityka prywatności" reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Centrum Edukacji Technoparku Pomerania oraz zasady umieszczania na ich urządzeniach plików cookies.

Polityka prywatności
Centrum Edukacji Technoparku Pomerania
https://centrumedukacji.eu/

1. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, KRS: 0000116662, REGON: 812104930, NIP: 9552000238, dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem: admin@centrumedukacji.eu.

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: admin@centrumedukacji.eu.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. w celu zawierania i realizacji umów z Użytkownikami Serwisu https://centrumedukacji.eu/ , dalej: „Serwis”, a także w celu prawidłowej i pełnej realizacji zamówionej usługi oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Serwisu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje prawa

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. wykonanie w sposób prawidłowy i pełny zamówionej usługi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych; prawo ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane przechowywane są przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Brak profilowania

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

2. Pliki cookies

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych Użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, konfiguracji strony, bezpieczeństwa i niezawodności strony, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]. Z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzanych danych w ramach Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych%2Cdane-gromadzone-przez-google-analytics%2Cbezpiecze%C5%84stwo-danych oraz w Polityce prywatności Google Inc., dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Użytkownik, wchodząc na stronę zostaje zidentyfikowany (w formie pliku cookies). Dane na jego temat przekazywane są do: Google Inc. – za pomocą kodów śledzących.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Pliki cookies
Rodzaj pliku sesyjne/trwałe Nazwa pliku Cel korzystania Lokalizacja pliku
Trwałe MOODLEID1_ Zapamiętana jest w nim nazwa użytkownika. Jeśli to cookie jest ustawione, to po przejściu na stronę logowania nazwa użytkownika zostanie uzupełniona automatycznie. Można zrezygnować z zapamiętywania tego cookie poprzez odznaczenie pola wyboru „zapamiętaj login” na stronie logowania, wtedy przy każdym logowaniu trzeba będzie wpisać nazwę użytkownika. /
Sesyjne MoodleSession Jest zapisywane po zalogowaniu użytkownika do serwisu, aby zapewnić trwałość sesji tzn. fakt zalogowania przy przechodzeniu między podstronami serwisu i ciągłość pracy. Usunięcie cookie następuje po wylogowaniu albo zakończeniu sesji przeglądarki. /
Trwałe EU_COOKIE_LAW_CONSENT Jest ustawiane, gdy użytkownik zaakceptuje informację o ochronie danych. Dzięki temu żądanie akceptacji nie pojawia się za każdym razem, gdy odwiedza stronę. /
Trwałe _ga Jest to cookie Google Analytics. Razem z _gid umożliwia rozróżnianie użytkowników. /
Trwałe _gid Jest to cookie Google Analytics. Razem z _ga umożliwia rozróżnianie użytkowników. /

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego Urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, w szczególności niemożliwym bądź utrudnionym może stać się zalogowanie lub uzyskanie dostępu do Treści Edukacyjnych.

Użytkownik zgadza się również na pobieranie innych danych technicznych (np. rodzaj i wersja używanej przeglądarki, adres IP komputera Użytkownika, dokładny czas otwarcia danego zasobu przez Użytkownika), które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego bezpieczeństwa, a także w celu dalszego rozwoju Serwisu, zawartych tam Treści i prowadzenia innej statutowej działalności SPNT. Dane te mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.

3. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronach Serwisu. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności lub zmian w Polityce prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.