Platforma edukacyjna

Moodle - platforma edukacyjna

Moodle jest pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez internet oraz stron internetowych. Jest to rozwijający się projekt, zaprojektowany aby wspierać społeczny konstrukcjonizm jako podstawę edukacji.

Słowo Moodle jest skrótem od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania) i jest najbardziej przydatne dla programistów i teoretyków edukacji.

Struktura ogólna

 • Wspiera konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne przemyślenia)
 • Może być wykorzystane zarówno dla zajęć prowadzonych w pełni on-line jak i jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć.
 • Prosty, niewielki, efektywny, przenośny, niezbyt skomplikowany interfejs dla przeglądarek internetowych.
 • Łatwy w instalacji na niemal każdej platformie wspierającej PHP. Wymaga tylko jednej bazy danych (może być współdzielona)
 • Lista kursów zawiera wszystkie kursy odbywające się na serwerze, a także ich dostępność dla gości.
 • Położono nacisk na silną ochronę całości. Wszystkie formy są sprawdzane, dane poddawane są walidacji, cookies są zakodowane itd.
 • W większości miejsc gdzie wprowadzony jest tekst (zasoby, posty na forum, wpisy do dzienników itd.) mogą być edytowane za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG HTML.

Zarządzanie serwisem

 • Serwis jest zarządzany przez administratora, ustalanego podczas instalacji.
 • Dodatkowe tematy pozwalają administratorowi na zmianę kolorów, czcionek, układu itp., aby dostosować serwis do lokalnych potrzeb.
 • Dodatkowe moduły zawierające składowe kursów mogą być dodawane do zainstalowanej wersji Moodle.
 • Pakiety językowe umożliwiają pełna lokalizację. Mogą one być edytowane za pomocą wbudowanego, sieciowego edytora. Obecnie istnieją pakiety dla ponad dwudziestu ośmiu języków
 • Kod jest napisany przejrzyście w języku PHP. Posiada licencję GPL - łatwy w modyfikacji, aby zaspokoić twoje wymagania.

Zarządzanie użytkownikami

 • Celem jest ograniczenie potrzeby interwencji administratora do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.
 • Wspiera wiele mechanizmów uwierzytelniających, poprzez dołączane moduły uwierzytelniające, które są integrowane w łatwy sposób.
 • Standardowa metoda z wykorzystaniem poczty elektronicznej : studenci sami tworzą swoje konta. Podany adres e-mail jest sprawdzany, poprzez przesyłanie nim potwierdzenia.
 • Metoda LDAP: konta mogą być porównywane z serwerem LDAP. Administrator może ustalić które z pól mają być sprawdzane.
 • IMAP, POP3, NNTP: konta są porównywane z pocztą lub serwerami nowości. Wspierane są także certyfikaty, SSL, oraz TLS.
 • Zewnętrzna baza danych : każda baza danych zawierająca przynajmniej dwa pola może być użyta jako zewnętrzne źródło uwierzytelniania.
 • Każda osoba musi posiadać jedynie jedno konto na cały serwer - dostęp do każdego z kont może się odbywać w inny sposób.
 • Administrator kontroluje tworzenie kursów, oraz tworzy prowadzących poprzez przypisanie użytkowników do kursów.
 • W ramach zapewniania bezpieczeństwa prowadzący mogą tworzyć "Klucze dostępu do kursu", aby nie dopuszczać do kursu osób z zewnątrz. Klucz może być przekazywany osobiście, poprzez pocztę itp.
 • Prowadzący mogą ręcznie skreślać osoby z kursu, jeśli chcą. W przeciwnym wypadku studenci są automatycznie wypisywani z kursów po pewnym okresie braku aktywności (ustalanym przez administratora)
 • Studenci są zachęcania do tworzenia profili sieciowych, zawierających fotografię i opis. Adres e-mail może być nie być wyświetlany jeśli będzie taka potrzeba.
 • Każdy użytkownik może określić swoją strefę czasową, a każda data podana w Moodle jest tłumaczona na tą strefę. (np. daty postów, terminy oddawania prac itp.)
 • Każdy użytkownik może wybrać język, w którym będzie u niego wyświetlany interfejs Moodle. (Angielski, Francuski, Niemiecki, Polski itd.)

Zarządzanie kursami

 • Prowadzący ma pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kursu.
 • Wybór formatu kursu, takiego jak tygodniowy, tematyczny, albo skoncentrowany na dyskusjach format towarzyski.
 • Elastyczny zbiór składowych kursów : fora, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania.
 • Na głównej stronie kursu wyświetlane są zmiany od ostatniego logowania. Pomaga to w utworzeniu poczucia wspólnoty.
 • W większości miejsc gdzie wprowadzony jest tekst (zasoby, posty na forum, wpisy do dzienników itd.) mogą być edytowane za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG HTML.
 • Wszystkie oceny za fora, dzienniki, quizy, oraz zadania mogą być zebrane na jednym ekranie(oraz ściągnięte jako jeden arkusz)
 • Dokładny mechanizm zapisywania logów i śledzenia działań użytkowników - raporty aktywności każdego studenta są dostępne na jednej stronie razem z wykresami, szczegółami na temat każdego z modułów (ostatni dostęp, ilość odczytów), a także 'historią' działań każdego ze studentów, zawierająca posty, wpisy do dzienników itd.
 • Integracja z pocztą elektroniczną - kopie postów na forach, informacje zwrotne od prowadzących itp. mogą być przesyłane pocztą w formacie HTML, jak i jako czysty tekst.

Moduł zadań

 • Zadania mogą być określane wraz z terminem oddawania prac i maksymalną oceną.
 • Studenci mogą przesyłać swoje rozwiązania (w dowolnym formacie) na serwer. Data każdego przesłania jest zapamiętywana.
 • Można przesyłać prace opóźnione, ale wielkość spóźnienia jest jasno przedstawiana prowadzącemu.
 • Dla każdego zadania cała grupa może zostać oceniona (ocena i komentarz) na jednej stronie jednego forum.
 • Informacje zwrotne od prowadzącego są dodawane do każdego zadania, a powiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną.
 • Prowadzący może zezwolić na powtórne przesyłanie prac, już po wystawieniu oceny (do powtórnej oceny).

Moduł wyboru

 • Może być użyty do przegłosowania czegoś, albo, żeby zebrać informacje na dany temat od każdego studenta.
 • Prowadzący otrzymuje intuicyjną tabelkę, pokazującą jakiego wyboru dokonał każdy ze studentów.
 • Opcjonalnie można studentom pokazać aktualny wykres wyników głosowania.

Moduł forum

 • Dostępne są różne typy forów, takie jak tylko-dla-nauczycieli, nowości kursu, otwarte dla wszystkich i jeden-wątek na każdego użytkownika.
 • Do każdego postu dołączane jest zdjęcie autora.
 • Dyskusje mogą być oglądane w sposób zagnieżdżony, płaski, wątkami, albo w kolejności od najnowszych do najstarszych.
 • Użytkownicy mogą zapisywać się na fora tak, że kopia każdego posta jest przesyłana do nich pocztą elektroniczną. Prowadzący może wymusić zapis na dane forum u każdego użytkownika.
 • Prowadzący może zablokować możliwość odpowiadania na posty, np. w celu utworzenia forum tylko z wiadomościami.
 • Wątki dyskusji mogą być łatwo przenoszone między forami.

Moduł dziennik

 • Dzienniki są prywatne między prowadzącym a studentem.
 • Każdy wpis do dziennika może być kierowany otwartym pytaniem.
 • Dla danego dziennika cała grupa może zostać oceniona na jednej stronie jednego forum.
 • Informacje zwrotne od prowadzącego są załączane do wpisów do dziennika, a pocztą są wysyłane zawiadomienia.

Moduł quizów

 • Prowadzący może stworzyć bazę danych pytań, aby móc ich używać wielokrotnie.
 • Pytania mogą być przechowywane w kategoriach, aby ułatwić do nich dostęp. Kategorie mogą zostać "Opublikowane" dzięki czemu staną się dostępne na każdym kursie tego serwisu.
 • Quizy są automatycznie oceniane, oraz mogą zostać ocenione ponownie, jeśli pytania zostaną zmienione.
 • Quizy mogą mieć przypisane okno czasowe, poza którym nie są dostępne.
 • Zgodnie z wyborem prowadzącego do quizów można podchodzić wielokrotnie, oraz może być pokazywana informacja zwrotna czy prawidłowa odpowiedź.
 • Pytania i odpowiedzi do quizów mogą być wymieszane, aby ograniczyć możliwość oszukiwania.
 • Do pytań można załączać grafiki i kod HTML
 • Pytania mogą być importowane z zewnętrznych plików tekstowych.
 • Pytania wielokrotnego wyboru mogą umożliwiać wybór tylko jednej odpowiedzi lub wybór wielu odpowiedzi.
 • Pytania do krótkiej odpowiedzi
 • Pytania prawda-fałsz
 • Pytania typu dopasuj odpowiedź
 • Pytania wybierane losowo

Moduł zasobów

 • Umożliwia wyświetlanie treści elektronicznych, Word, Powerpoint, Flash, Wideo, Pliki dźwiękowe itd.
 • Pliki mogą być przesyłane i zarządzane na serwerze, albo tworzone na miejscu w formatach sieciowych(tekst, HTML)
 • Można zamieszczać odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Mogą one być włączane w niezauważalny sposób do interfejsu kursu.
 • Zewnętrzne aplikacje sieciowe mogą być uruchamiane, a także można do nich przekazywać parametry.

Moduł ankiet

 • Wbudowano ankiety (COLLES, ATTLS) w celu ułatwienia analizy grupy on-line.
 • Dostępne są raporty z ankiety, zawierające wiele wykresów. Dane można ściągnąć jako arkusz Excel, albo plik tekstowy CVS.
 • Interfejs ankiet zapobiega wysyłaniu ankiet nie do końca uzupełnionych.
 • Studenci otrzymują informacje zwrotne, a ich wybory są porównywane z wyborami pozostałych uczestników kursu.
Last modified: Wednesday, 3 February 2016, 03:50 PM