Course info

Linux w biznesie
(LwB)

Linux w biznesie

Kurs ma za zadanie przedstawienie systemu Linux jako narzędzia, które mogłoby znaleźć zastosowanie w firmach. Skupia się na prezentacji istniejących technologii. Przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać zastosowania Linuksa w praktyce.

Autor: Piotr Płonka.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Linux in der Wirtschaft (PL)

Dieser Kurs hat zur Aufgabe das System Linux sowie die Werkzeuge vorzustellen, die in Firmen eingesetzt werden können. Er konzentriert sich auf die Präsentation vorhandener Technologien. Er ist für diejenigen Personen gedacht, die Linux in der Praxis kennenlernen möchten.