Course info

Twoja firma w sieci
(TFwS)

Kurs omawia kompleksowo różne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczególny nacisk położony został na ukazanie wielorakich możliwości Internetu jako narzędzia współczesnego biznesmena. Opisano też szczegółowo, na co zwrócić uwagę przy pisaniu biznes planu, skąd pozyskać środki na rozpoczęcie działalności, jak zbadać rynek i jak przeprowadzić kampanię marketingową. Omówiono również dokładnie różne aspekty rachunkowości i księgowości, a także prawa pracy (wynagrodzenia, urlopy, ubepieczenia).

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej realizowanej przez Internet

Projekt "Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej realizowanej poprzez Internet" współfinansowany jest przez Unię Europejską w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości".