Course info

Bezpieczne korzystanie z sieci Internet
(BKzSI)

W trakcie kursu uczestnik uzyska niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Zaprezentowane zostały rodzaje zagrożeń występujące podczas korzystania z komputera oraz metody ich wykrywania i ochrony przed nimi.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego