Course info

Internet od podstaw
(IoP)

W kursie zostały opisane najpopularniejsze usługi występujące w Internecie. Przedstawiono zasady korzystania z przeglądarki internetowej oraz poruszania się po zasobach Internetu. Uczestnik nabędzie umiejętności zakładania konta pocztowego oraz wysyłania i odbierania poczty. Kurs kończy się rozdziałem wyjaśniającym jak bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego