Course info

Zarządzanie Projektami
(ZP)

Kurs oparty jest na najlepszych praktykach zarządzania projektami. Po przedstawieniu podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami oraz cyklu życia projektu i produktu omówiono inicjowanie projektu, plan zarządzania projektem, zarządzanie: zakresem projektu, jego czasem i kosztami, zarządzanie zespołem, jakością, ryzykiem, komunikacją, zamówieniami i dostawcami oraz integralnością projektu. Całość kończą uwagi na temat zamykania projektu.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego