Course info

Zarządzanie Usługami IT - ITIL®
(ZU)

Pojęcia takie jak Usługi, model Usługowy, Katalog Usług od jakiegoś czasu dominują w śwecie IT. Najpoważniejszą pozycją na rynku, która opisuje świat Usług jest biblioteka najlepszych praktyk zarządzania Usługami (Information Technology Infrastructure Library - ITIL). Kurs ten przedstawia zarys filozofii zarządzania Usługami w oparciu o najlepsze praktyki, a jego celem jest zapoznanie czytelnika z ogólną koncepcją oraz zachęcenie go do sięgnięcia po oryginalne dokumenty źródłowe. Omówiono fundamenty ITIL podając szczegółowe definicje najważniejszych pojęć, opisano cykl życia Usługi, przedstawiono przykładowe role pojawiające się w każdej organizacji Usługowej oraz sposób budowania takiej organizacji.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego