Course info

Handlowiec internetowy
(HI)

Uczestnik po zakończeniu kursu zna najnowsze trendy w gospodarce elektronicznej i sektory funkcjonowania organizacji. Identyfikuje modele biznesowe, prowadzi analizę działań konkurencji i poszukuje nisz rynkowych. Posiada znajomość systemów handlu elektronicznego w stopniu umożliwiającym dobór rozwiązań dla konkretnych zastosowań, konfigurację i kompleksowe wdrożenie systemu sprzedaży elektronicznej w przedsiębiorstwie.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego - pakiet szkoleń