Course info

Broker informacji
(BI)

Broker informacji (inaczej - profesjonalista informacji, infobroker) to specjalista pośredniczący w udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji. Infobroker gwarantuje, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko jak najbardziej adekwatna do zapytania, ale także jest najwyższej jakości.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego - pakiet szkoleń