Course info

Technologie wizualizacji na potrzeby reklamy i handlu internetowego
(TW)

Kurs podaje najważniesze informacje dotyczące obróbki grafiki rastrowej oraz zawiera wprowadzenie do edycji plików wideo przy użyciu programu Pinnacle Studio.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).