Course info

Internet jako platforma pozyskiwania, wymiany i aktualizacji informacji
(IJPPWiAI)

Kurs objaśnia nam istotę Internetu oraz jego możliwości. Między innymi opisuje przeglądarki internetowe, pocztę elektroniczną i programy służące do komunikacji. Wyjaśnione zostały zasady efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z kanałów RSS oraz protokołu FTP. Przedstawia możliwości jakie niesie korzystanie z e-learningu oraz e-administracji. Ostatni rozdział opisuje zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego