• SQL - Structured Query Language

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Człowiek - najlepsza inwestycja

  Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Self enrolment
 • PHP Hypertext Preprocessor

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Człowiek - najlepsza inwestycja

  Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Self enrolment
 • JavaScript - Programowanie obiektowe

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Człowiek - najlepsza inwestycja

  Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Self enrolment
 • Java - Programowanie

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać certyfikat ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Człowiek - najlepsza inwestycja

  Projekt ICT (B)usiness To(2) (E)ducation czyli Modernizacja Oferty Kształcenia Zawodowego Szkół o Profilu Informatycznym w Powiązaniu z Potrzebami Lokalnego/Regionalnego Rynku Pracy

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Self enrolment