• Znak towarowy w gospodarce wolnorynkowej pełni bardzo ważną rolę. Przyciąga klientów, wyróżnia firmę, buduje jej wizerunek, przyczynia się do jej popularności. Dzięki odpowiedniej reklamie jest postrzegany jako odmienny od konkurencji.

    Autor: Artur Gnat.

    Kurs bezpłatny

    Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

    Self enrolment