• Grafik-prezenter zajmuje się tworzeniem grafiki użytkowej 2D (prezentacje multimedialne, materiały promocyjne, przygotowanie składu, strony internetowe, reklamy internetowe, obróbka zdjęć). Wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie, potrafi pozyskać i odpowiednio dostosować materiały graficzne. Obeznany jest ze współczesnymi koncepcjami i trendami tworzenia publikacji internetowych (strony, bannery reklamowe, technologie tworzenia – np. DHTML). Posiada poczucie estetyki oraz umiejętność wzornictwa graficznego. Zna dokumentację związaną z marką (system identyfikacji leksykalnej, księga znaków).

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Projekt Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego - pakiet szkoleń

  Self enrolment
 • Broker informacji (inaczej - profesjonalista informacji, infobroker) to specjalista pośredniczący w udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji. Infobroker gwarantuje, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko jak najbardziej adekwatna do zapytania, ale także jest najwyższej jakości.

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Projekt Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego - pakiet szkoleń

  Self enrolment
 • Uczestnik po zakończeniu kursu zna najnowsze trendy w gospodarce elektronicznej i sektory funkcjonowania organizacji. Identyfikuje modele biznesowe, prowadzi analizę działań konkurencji i poszukuje nisz rynkowych. Posiada znajomość systemów handlu elektronicznego w stopniu umożliwiającym dobór rozwiązań dla konkretnych zastosowań, konfigurację i kompleksowe wdrożenie systemu sprzedaży elektronicznej w przedsiębiorstwie.

  Kurs bezpłatny

  Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

  Projekt Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego - pakiet szkoleń

  Self enrolment