Course info

Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym - podstawy wiedzy o komputerach i internecie
(KwSI)

Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym
Podstawy wiedzy o komputerach i internecie

Niniejszy kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chciałby przyswoić – lub uporządkować już posiadaną – podstawową wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i użytkowania sprzętu komputerowego jak również współpracującego z nim oprogramowania.

Autorzy: Sylwia Rajczykowska, Robert Kozubek, Marek Gaskiewicz, Włodzimierz Ruciński.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Die Kommunikation in der Informationsgesellschaft –
Wissensgrundlagen über den Computer und das Internet (PL)

Der im folgenden aufgeführte Kurs ist für alle bestimmt, die Wissen über den Aufbau, die Funktion und die Nutzung des Computers sowie der Programme erlernen oder bereits vorhandenes Wissen auffrischen möchten.