Course info

Obsługa komputera i urządzeń biurowych
(OKiUB)

Niniejszy kurs przeznaczony jest dla osób, które zaczynają swoją edukację z komputerem, i chcą przyswoić sobie podstawową wiedzę dotyczącą obsługi komputera oraz wykorzystania go w pracy biurowej. W kursie zostały przedstawione ćwiczenia w zakresie posługiwania się edytorem tekstu (Writer) i arkuszem kalkulacyjny (Calc). Programy Writer i Calc wchodzą w skład darmowego pakietu biurowego OpenOffice.

Kurs bezpłatny

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego