Informacje o kursie

Technologie wizualizacji na potrzeby reklamy i handlu internetowego
(TW)

Kurs podaje najważniesze informacje dotyczące obróbki grafiki rastrowej, zawiera wprowadzenie do edycji plików wideo przy użyciu programu Pinnacle Studio oraz opisuje podstawy animacji w formacie Flash.

Kurs bezpłatny